ติดต่อเรา

ที่อยู่ไปรษณีย์

กลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล 

อาคาร SCO ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ 10240

โทรศัพท์: (+66) 02-310-8415; (+66) 080-699-1976

อีเมล์: wichin.s@gmail.com