คณะผู้แทนไทยเตรียมให้คำมั่นสัญญากับเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่คุ้มครองทั้งบนบกและในมหาสมุทรอย่างน้อยร้อยละ 30 ภายในปี ค.ศ. 2030 ในการประชุมครั้งสำคัญ ณ เมืองมอนทรีออล